Denis Zhuravkov

Denis Zhuravkov

Tracked ICOs: 2
Team Game Designer, Community manager
Dominique Kunz

Dominique Kunz

Tracked ICOs: 2
Community Manager
Kelly Stafford

Kelly Stafford

Tracked ICOs: 2
Community Manager
Shajid Mahmood

Shajid Mahmood

Tracked ICOs: 2
COMMUNITY MANAGER
Marco Calicchia

Marco Calicchia

Tracked ICOs: 2
Team Community Manager
Stoyan Angelov

Stoyan Angelov

Tracked ICOs: 2
Team Community Manager
Alyona Kazakova

Alyona Kazakova

Tracked ICOs: 2
COMMUNITY MANAGER
Ollie Chapman

Ollie Chapman

Tracked ICOs: 2
Community Manager
Maxim Varganov

Maxim Varganov

Tracked ICOs: 2
Community Manager
Alexandra Pogodaeva

Alexandra Pogodaeva

Tracked ICOs: 2
Community Manager
Harun Kadribegic

Harun Kadribegic

Tracked ICOs: 2
Community Manager
Alexandra Pascariu

Alexandra Pascariu

Tracked ICOs: 2
Team Community Manager
Michael Peach

Michael Peach

Tracked ICOs: 2
Team Head Community Manager
Violeta Raducanu

Violeta Raducanu

Tracked ICOs: 2
Team Community Manager
Ilkin Jafarli

Ilkin Jafarli

Tracked ICOs: 2
COMMUNITY MANAGER, ASIA
Julia Pasieka

Julia Pasieka

Tracked ICOs: 2
Community Manager
Katerina Ianishevska

Katerina Ianishevska

Tracked ICOs: 1
Community Manager
Hua Li

Hua Li

Tracked ICOs: 1
MyBit Team Chinese Community Manager
Rok Gornik

Rok Gornik

Tracked ICOs: 1
Team Community Manager
Dirk Hooper

Dirk Hooper

Tracked ICOs: 1
CHIEF COMMUNITY MANAGER
Ilija Ilicic

Ilija Ilicic

Tracked ICOs: 1
Web developer, community manager
Maaz Abdul

Maaz Abdul

Tracked ICOs: 1
Community Manager
Ali Shaikh

Ali Shaikh

Tracked ICOs: 1
Community Manager North America
James Clayton

James Clayton

Tracked ICOs: 1
Community Manager, Expanse Co-founder
Olga Kosenkova

Olga Kosenkova

Tracked ICOs: 1
Team Community Manager
Kimberly Kan

Kimberly Kan

Tracked ICOs: 1
Community Manager (PR/Social Media)
Yan Kraskovskiy

Yan Kraskovskiy

Tracked ICOs: 1
Community Manager
Gianfranco Ciaurella

Gianfranco Ciaurella

Tracked ICOs: 1
Team Community Manager
Timofey Matveev

Timofey Matveev

Tracked ICOs: 1
Team Community Manager