David Meszaros

David Meszaros

Tracked ICOs: 7
Advisors Legal Advisor
Lior Zysman

Lior Zysman

Tracked ICOs: 4
LEGAL ADVISOR
Nizam Ismail

Nizam Ismail

Tracked ICOs: 4
Advisors CRYPTOCURRENCY LEGAL ADVISOR
Malcolm Tan

Malcolm Tan

Tracked ICOs: 4
Advisor Legal Advisor
Peter Merc

Peter Merc

Tracked ICOs: 3
Advisors Legal advisor
Simon Choi

Simon Choi

Tracked ICOs: 3
Advisors INTERNATIONAL LEGAL ADVISOR
Jason Corbett

Jason Corbett

Tracked ICOs: 3
Legal Advisor
Vladimir Nikitin

Vladimir Nikitin

Tracked ICOs: 3
Advisors Legal Advisor - Russia
Cal Evans

Cal Evans

Tracked ICOs: 3
Advisors Legal Advisor
Jonathan Galea

Jonathan Galea

Tracked ICOs: 3
Advisors Legal Advisor
Anthony Audley Thompson

Anthony Audley Thompson

Tracked ICOs: 3
Advisors Legal Advisor
Nina Kranjec

Nina Kranjec

Tracked ICOs: 2
Advisors Legal Advisor
Katrina Arden

Katrina Arden

Tracked ICOs: 2
Advisors Legal Advisor Blockchain Law Group
Andrei Veressov

Andrei Veressov

Tracked ICOs: 2
Advisors Legal Advisor
Henry Yu

Henry Yu

Tracked ICOs: 2
Advisors Legal Advisory
Randall Johnson

Randall Johnson

Tracked ICOs: 2
Co-Founder / Legal Advisor
Peter Howitt

Peter Howitt

Tracked ICOs: 2
Advisors Legal Advisor
Izak Viljoen

Izak Viljoen

Tracked ICOs: 2
Legal Advisor
Patrick Storchenegger

Patrick Storchenegger

Tracked ICOs: 2
Bitproperty Legal Advisor
Roger Bravo

Roger Bravo

Tracked ICOs: 2
Chief Legal Advisor
Luka Pregelj

Luka Pregelj

Tracked ICOs: 2
Advisors Legal advisor and business consultant
Renato Almeida

Renato Almeida

Tracked ICOs: 2
Legal advisor
Srdjan Veselinovic

Srdjan Veselinovic

Tracked ICOs: 2
Advisors Legal Advisor
Georgi Matev

Georgi Matev

Tracked ICOs: 2
Team Legal Advisor
Brian Thomas Hall

Brian Thomas Hall

Tracked ICOs: 2
Advisors Legal Advisor
David Brill

David Brill

Tracked ICOs: 2
Legal Advisor
Daniel Biesuz

Daniel Biesuz

Tracked ICOs: 2
Advisors Legal advisor
Jürg Bühlmann

Jürg Bühlmann

Tracked ICOs: 2
Advisors LEGAL ADVISOR
Oliver Volkel

Oliver Volkel

Tracked ICOs: 2
Advisors Legal Advisor