Rok Gornik

Rok Gornik

Tracked ICOs: 1
Team Community Manager
Gal Jakic

Gal Jakic

Tracked ICOs: 1
Core team Community Manager / Slovenia
Jernej Belaj

Jernej Belaj

Tracked ICOs: 1
COMMUNITY MANAGER
Una Softic

Una Softic

Tracked ICOs: 1
Community Manager
Boštjan Rojc

Boštjan Rojc

Tracked ICOs: 1
Core Team COMMUNITY MANAGER
Simon Kovše

Simon Kovše

Tracked ICOs: 1
Community manager
Tomaž Železnikar

Tomaž Železnikar

Tracked ICOs: 1
Community Manager
Blažka Mihelak

Blažka Mihelak

Tracked ICOs: 1
Community Manager