Raiskiy Ilya

Raiskiy Ilya

Tracked ICOs: 1
Specialist of the PR - unit of the KNL tokenization platform
Minin Denis

Minin Denis

Tracked ICOs: 1
Leading KNL project marketer, SMM coordinator
Glazov Andrey

Glazov Andrey

Tracked ICOs: 1
Senior Marketing Research Analyst
Dmitriy Efimov

Dmitriy Efimov

Tracked ICOs: 1
Head of Machine Learning
Vladimir Golovko

Vladimir Golovko

Tracked ICOs: 1
Professor. Head of predictive analysis Department
Sergei Bezobrazov

Sergei Bezobrazov

Tracked ICOs: 1
PhD, Associate Professor. Head of Department of designing of neural networks
Sergey Anfilets

Sergey Anfilets

Tracked ICOs: 1
Machine Learning Researcher
Artur Karapetyan

Artur Karapetyan

Tracked ICOs: 1
Head of Business Development
Egor Mikhno

Egor Mikhno

Tracked ICOs: 1
Machine Learning Researcher
Valery Kasyanik

Valery Kasyanik

Tracked ICOs: 1
Software engineer, sports analysis systems developer
Sergey Andreev

Sergey Andreev

Tracked ICOs: 1
Sport Manager
Roman Romanenko

Roman Romanenko

Tracked ICOs: 1
Community Manager
Vladislav Koval

Vladislav Koval

Tracked ICOs: 1
Head of Marketing Department
Alexandr Emelianov

Alexandr Emelianov

Tracked ICOs: 1
Software Developer