yury-mertsalov_2809.jpg

Yury Mertsalov


Projects related with Yury Mertsalov
2 projects
Start date: 2018-05-14
The Future of Esports Marketing

Founder
Start date: 2018-04-23
The Future of Esports Marketing

Founder